Pågående Projekt

Vindpark Björnberget PEAB

KMA – Administration

Bygglov för kontorsetablering

Främby Udde, Falun

Främby Udde Strandby AB

Nybyggnad av fritidslägenheter mm

Bygglov, projektering

Brandutredningar
Privatbostäder; ny-, om- och tillbyggnader:

Skisser och bygglovhandlingar för villor och fritidshus i Ljusdal/Järvsö/Vemdalen mm

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Detaljplanering

Dpl Kilarne, Kilafors Herrgård

Dpl Bro – Höghus i centrala Bollnäs

Dpl Växsjö – Bostadsområde i Lottefors

Dpl Vik – Bostadstomter i strandnära läge

Dpl Backa – Bostadstomter i LIS-område Vallsta