Ljusdal Energi Östernäs

Nybyggnad av maskinhall, carportar, gapskjul och förråd (2019-20)

 • A- och markprojektering
 • Brand

Tillbyggnad av personallokaler (2018)

 • A- och M-projektering
 • Brand
 • Utrymningsplaner
 • BASp
 • Inredning och färgsättning

Kontorsbyggnad (2017)

 • A- och markprojektering
 • Brand
 • Utrymningsplaner
 • Inredning och färgsättning

Om- och tillbyggnad av hetvattencentral (2013)

 • A- och markprojektering
 • Brand
 • Utrymnings- och insatsplaner