Arbetsmiljö – Arbetsmiljölagen

Arkreativa AB åtar sig uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering – BAS-P. I uppdraget ingår att:

 

  • Delta i planeringen och i ledningen av projekteringen och samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön.
  • Upprätta en arbetsmiljöplan BAS P innehållande:
  • Regler på byggarbetsplatsen.
  • Arbetsmiljöarbetets organisation.
  • Riskbedömning med åtgärdsbeskrivning.
  • Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

 

Vid utförandet av arbetet skall Byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet av arbetet – BAS U, överta arbetsmiljöplanen från BAS-P och utföra de anpassningar som är nödvändiga.