Arbetsmiljö

Arbetsmiljö: Arbetsmiljölagen

Arkreativa AB åtar sig uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering, BAS-P. I uppdraget ingår att:

  • Delta i planeringen och i ledningen av projekteringen och samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön.
  • Upprätta en arbetsmiljöplan, BAS-P, innehållande:
    • Regler på byggarbetsplatsen.
    • Arbetsmiljöarbetets organisation.
    • Riskbedömning med åtgärdsbeskrivning.
    • Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Vid utförandet av arbetet skall Byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet av arbetet, BAS-U, överta arbetsmiljöplanen från BAS-P och utföra de anpassningar som är nödvändiga.