Brandskydd

Brandskydd: Boverkets byggregler avsnitt 5

Vid de flesta om-, till- och nybyggnationer krävs någon form av dokumentation av brandskyddet. I samband med bygglovet upprättas en Brandskyddsbeskrivning, vilken sedan ligger till grund för den fortsatta projekteringen. När byggnaden är färdigställd ändras brandskyddsbeskrivningen till en brandskyddsdokumentation och utgör då en dokumentation över det slutgiltiga utförandet. En brandskyddsbeskrivning kan även krävas vid ändrad användning från en verksamhet till en annan.

Arkreativa AB upprättar brandskyddsbeskrivningar genom förenklad dimensionering och i samråd med den lokala Räddningstjänsten (lokalt godkännande). Arkreativa AB åtar sig ej uppdrag där analytisk dimensionering är ett krav.

Arkreativa AB erbjuder följande tjänster och handlingar avseende brandskydd:

  • Brandskyddsbeskrivning genom förenklad dimensionering
  • Brandskyddsdokumentation genom förenklad dimensionering
  • Brandritningar
  • Utrymningsplaner
  • Insatsplaner
  • Underlag för systematiskt brandskyddsarbete
  • Utredningar
utrymningsplan