Energihushållning

Energihushållning: Boverkets byggregler avsnitt 9

För de flesta byggnader skall energikraven i Boverkets byggregler verifieras med en energiberäkning vid projekteringen och en energimätning i den färdiga byggnaden. För vissa byggnader och vid försäljning av byggnad skall en energideklaration upprättas.

Christer Josefsson, Arkreativa AB, är certifierad energiexpert med behörighet K.