Energihushållning – Boverkets byggregler avsnitt 9

För de flesta byggnader skall energikraven i Boverkets byggregler verifieras med en energiberäkning vid projekteringen, och en energimätning i den färdiga byggnaden.

För vissa byggnader och vid försäljning av byggnad skall en energideklaration upprättas.

 

Christer Josefsson, Arkreativa AB, är certifierad energiexpert med behörighet K.