Projektering

Projektering

Arkreativa erbjuder projektering inom områdena arkitektur, konstruktion, mark, inredning, brand, detaljplaner och färgsättningar.

A-projektering

Arkreativa AB upprättar handritade skisser och digitala ritningar i 2D- och 3D-utförande.

2D-projektering utföres med programmet AutoCad Architecture 2014 (XL-A) och 3D-projektering med Autodesk Revit 2014.

2D-ritningar kan redovisas i färg eller svartvitt och utförs med filformatet .dwg.

3D-ritningar kan även erbjudas med invändiga och utvändiga kameraperspektiv samt fotorealistiska renderingar med solstudier, invändig belysning mm.

3D-ritningar utförs i filformatet .rvt.

Både 2D- och 3D-ritningar kan även exporteras till filformaten .dxf och .pdf.

För äldre befintliga byggnader kan vi upprätta uppmätningsritningar.

Byggnader mäts upp med hjälp av måttstock och lasermätare.

interior

Konstruktion

Christer Josefsson, Arkreativa AB, har behörighet för betong klass 1.

Mark-projektering

Markprojektering med huvudinriktning väg.

Geotekniska utredningar med jordartsanalyser från certifierat laboratorium.

Markarbeten och avvägningsplaner mäts och upprättas med hjälp av GPS-instrument.

Arkreativa AB har tillgång till en GNSS-utrustning för inmätning och utsättning.

Positionsbestämning sker med satellitmottagare.

markarbeten