Projektering

Projekteringstjänster

Arkreativa erbjuder projektering inom områdena arkitektur, konstruktion, mark, inredning, brand, detaljplaner och färgsättningar.

A-projektering

Arkreativa AB upprättar handritade skisser och digitala ritningar i 2D- och 3D-utförande.

2D-projektering

 • 2D-projektering utförs med programmet AutoCad Architecture 2014 (XL-A).
 • 2D-ritningar kan redovisas i färg eller svartvitt och utförs med filformatet .dwg.

3D-projektering

 • 3D-projektering utförs med Autodesk Revit 2014.
 • 3D-ritningar kan även erbjudas med invändiga och utvändiga kameraperspektiv samt fotorealistiska renderingar med solstudier, invändig belysning mm.
 • 3D-ritningar utförs i filformatet .rvt.

Både 2D- och 3D-ritningar kan även exporteras till filformaten .dxf och .pdf.

Övrig information kring A-projektering

 • För äldre befintliga byggnader kan vi upprätta uppmätningsritningar.
 • Byggnader mäts upp med hjälp av måttstock och lasermätare.
En 3D-genererad interiörbild över ett pentry med en trappa upp till ett loft.
Ett antal personer i arbetskläder jobbar med att lägga betong på en isolerad grundplatta.

Konstruktion

Christer Josefsson, Arkreativa AB, har behörighet för betong klass 1.

Markprojektering

 • Markprojektering med huvudinriktning väg.
 • Geotekniska utredningar med jordartsanalyser från certifierat laboratorium.
 • Markarbeten och avvägningsplaner mäts och upprättas med hjälp av GPS-instrument.
 • Arkreativa AB har tillgång till en GNSS-utrustning för inmätning och utsättning.
 • Positionsbestämning sker med satellitmottagare.