Om oss

Agneta Niklason, Arkitekt SAR/MSA030916_dsc7033

Utbildad på KTH Arkitektur 1980 – 85.

Agneta tar traditionella arkitektuppdrag, vilket innefattar utredningar, program och skisser, och har dessutom en mångårig erfarenhet av inredning i privat och offentlig miljö samt av ut- och invändig färgsättning.

Utöver detta arbetar Agneta med att upprätta detaljplaner och program inom den kommunala planeringens ramar.

Agneta har drivit eget sedan 2005 och har, bland annat, arbetat som stadsarkitekt i Arboga Kommun samt arbetat hos FFNS/SWECO och CAO i Ljusdal.

Agneta talar och skriver engelska som andra språk.

Mårten Lannås, Byggnadsingenjör SBR

Har i drygt 30 år arbetat huvudsakligen med byggnadsprojektering, bland annat hos CAO Arkitekter i Ljusdal.

Projektar i 3D med Autodesk Revit Architecture

alternativt i 2D med AutoCAD Architecture.

Mårten upprättar även Brandskyddsdokumentationer och utrymningsplaner, samt verkar som Kontrollansvarig enligt PBL, behörighetsnivå K, och Byggarbetsmiljösamordnare för planering – Bas P.

martens-rum

Maria Båggagård, Byggnadsingenjör SBR

Maria har gått byggnadsingenjörsprogrammet vid högskolan i Gävle, med inriktning mot arkitektur och miljöanalys (och har en teknologie kandidatexamen i byggnadsteknik).

Hon har jobbat med projektering inom både privat och kommunal sektor sedan 2007 och projekterat bland annat skolor/förskolor, industribyggnader, idrottsanläggningar, villor, restauranger med mera.

Ritningar tas fram i AutoCad Architecture och Revit 3D.

Maria uppättar även byggnadsbeskrivningar och annan teknisk dokumentation.

Christer Josefsson, entreprenadingenjör

Har arbetat i entreprenadbranschen i 20 år och har erfarenhet av det mesta inom markbyggnad.

Christer jobbar bland annat med mark- och konstruktionsanalyser och tar fram kalkylunderlag och kostnadsberäkningar för mark och byggprojekt.