Pågående Projekt

Detaljplanering

Dpl Kilarne, Kilafors Herrgård

Dpl Säversta, Gamla Tingshuset

Dpl Bro – Höghus i centrala Bollnäs

Dpl Växsjö – Bostadsområde i Lottefors

Dpl Vik – Bostadstomter i strandnära läge

Privatbostäder; ny-, om- och tillbyggnader:

Skisser och bygglovhandlingar för villor och fritidshus

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Exploatering i Järvsöbacken

Byggherre: Bebyggelseutveckling i Hälsingland AB

Skisser, mark, projektering/byggledning

Värmeverket – HVC – Östernäs

Byggherre: Ljusdals Energi AB

A-projektering

Markprojektering

Utrymningsplaner

Ljusdals Kommun