Våra Tjänster

Arkreativa AB hjälper dig genom hela byggprocessen – från ide till färdiga handlingar.


Detaljplanering

Arkitektkonsultationer & Skisser

Bygglovhandlingar

 • Ansökan/Anmälan
 • Teknisk beskrivning
 • Bygglovritningar, planer, fasader och sektioner
 • Situationsplan
 • Kontrollplan
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Fotodokumentation
 • Uppmätning

Brandutredningar

Projektering

 • Mark
 • Konstruktion
 • A-projektering
 • In- och utvändig färgsättning
 • Lös inredning

Specialutredningar