Automatiskt utkast

Kapellet i Ljusdal

Om- och tillbyggnad för entré och kapprum samt beredningslokalen för begravningsverksamhet

  • Skisser
  • Samråd med Länsstyrelsen
  • Kalkyl
  • Förfrågningsunderlag för totalentreprenad