Ljusdal Energi Östernäs

Nybyggnad av maskinhall, carportar, gapskjul och förråd (2019-20)

  • A- och markprojektering
  • Brand

Tillbyggnad av personallokaler (2018)

  • A- och M-projektering
  • Brand
  • Utrymningsplaner
  • BASp
  • Inredning och färgsättning

Kontorsbyggnad (2017)

  • A- och markprojektering
  • Brand
  • Utrymningsplaner
  • Inredning och färgsättning

Om- och tillbyggnad av hetvattencentral (2013)

  • A- och markprojektering
  • Brand
  • Utrymnings- och insatsplaner